Energy
Energy Produkty

Přípravky k vnitřnímu použití - Bylinné koncentráty Pentagram©.

Ostatní bylinné koncentráty
Unikátní přírodní zdroje
Ostatní doplňky
Přípravky k vnějšímu použití - Pentagram© Regenerační krémy
Koupele
Zubní pasty
Antiseptické produkty

Novinky ENERGY přípravky

Novinky

 

 

Energy

Nová progresivní metoda reverzní regenerace je založena na principech bioinformační terapie a holistickém přístupu k člověku. Využívá nejnovější poznatky psychotroniky, fytoterapie, homeopatie, krystalterapie a biorezonance. Nosičem bioinformací je bylinný, polykompozitní extrakt, který je sladěn podle určitého řádu tak, aby napomáhal uvést všechny životní pochody v těle do rovnovážného stavu.

Bioinformační přípravky Energy vyvinuté na základě této nové metody působí na lidský organismus současně v několika úrovních. Účinné látky rostlin ovlivňují tělesné orgány přímo přes meridiánové propojení a pomocí biorezonance ruší informační složky příčinu onemocnění již v informačním poli člověka. Prostřednictvím synergického efektu se projeví jejich maximální účinnost. Bioinformační přípravky Energy celkově harmonizují osobnost člověka. K nastolení rovnováhy dochází pomocí reverzních příznaků minulých onemocnění. Každá rostlina, nerost a ostatní látky, které lze pro regeneraci využít, mají největší účinnost při určitém stupni ředění. Ve vývoji našich přípravků byl tento princip využíván v maximální míře.

Celý systém reverzní regenerace tvoří základní širokospektrální regenerační přípravky a přípravky nadstavbové, které se vzájemně doplňují a jsou určeny pro regeneraci všech důležitých oblastí lidského organismu. Slovo ,,širokospektrální" přitom vyjadřuje, že každý přípravek regeneruje hned několik oblastí současně. Velká výhoda je v kreativnosti použití jednotlivých přípravků a v jednoduchosti systému. Tak může každý sám na základě harmonizace pečovat preventivně o své zdraví. Absolutní zdraví neexistuje. Pro udržení optimální kondice je však třeba posilovat ty systémy, které za ostatními zaostávají. Jakmile překročíte hranice harmonie, onemocníte. Působením negativních vlivů se z těla harmonie vytrácí. Pokud negativní stav trvá déle, dostanete se do chronického stádia trvalé disharmonie. Hlubokým energetickým nedostatkem a disharmonií se například vyznačuje únavový syndrom a celá řada vážných onemocnění.

Bioinformační přípravky Energy

Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energetiky těla. Bez dostatečného množství energie nic nefunguje, nic nejezdí, nic se nepohybuje. Jde o pochopení základního principu existence člověka a života ve vesmíru vůbec. Ani ten se bez energie neobejde! Dávné civilizace vycházely z tohoto poznatku již před tisíci lety. Jejich přírodní učení a způsoby regenerace člověka byly na nejvyšší úrovni, a to nejen v Orientu. Vzájemné propojení hmotného světa s biologickým je přirozené a stejně tak přirozené je i propojení klasické léčby s přírodními regeneračními postupy.

Každý přípravek Energy se podílí na zvyšování imunity na základě harmonizace příslušných energetických drah našich orgánů. V lidském těle musí mezi jednotlivými orgány a systémy panovat rovnováha stejně jako v přírodě. Každé vybočení z normálu lze považovat za projev disharmonie či chorobného stavu. Vyrovnaná energetická nedostatečnost má za následek lepší funkci orgánu. Vyloučením toxinů z těla pomocí fytolátek a prostřednictvím bioinformací se tento proces několikanásobně urychluje. Proto se tento způsob regenerace řadí mezi světové novinky, které si zaslouží rozšíření do všech částí naší krásné planety.

Zamyslete se nad tím, co v životě děláte špatně, jak se stravujete, kolik máte pohybu, jak se chováte a pak se mnohdy rozhodnete, že začnete svůj životní styl pomalu měnit. Možná budete příjemně překvapeni a věříme, že zklamáni nebudete. PŘEVZATO ZE STRÁNEK WWW.ENERGY.SK